Vyhodnotenie 15. ročníka prezentácie CFI OA Pezinok

Kategória

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Slogan

CK Teens

CK Regional

Krbex

Logo

Krbex

Klenoty Caroline

Cinderella

Stánok

Klenoty Caroline Cinderella

_

Krbex

Katalóg

Klenoty Caroline

Cinderella

Ck Teens
CK Regional

Prezentácia

Cinderella

CK Regional

CK Teens