Dochádzkový systém školy

Chcete vedieť či je Váš syn, alebo dcéra v škole? Na stránke internetovej žiackej knižky sú aj údaje o tom, kedy prišiel do školy a kedy zo školy odišiel. Údaje sú aktualizované každých 5 min.

Ako systém funguje: Žiak sa po príchode do školy prihlási pomocou preukazu s čiarovým kódom. Preukazy boli vydané všetkým žiakom školy. Dochádzkový systém zaznamená jeho príchod a odošle informáciu na internetovú stránku http://oapk.edupage.org. Pri odchode zo školy sa žiak odhlási rovnakým spôsobom. Rodič po zadaní prístupového mena a hesla vidí údaje o čase jeho príchodu do školy a odchodu zo školy.

Tento systém sme zaviedli kvôli lepšej informovanosti rodičov, aby okrem známok svojho syna/dcéry mohli skontrolovať aj to, či sa ráno dostal bezpečne do školy a kedy zo školy odišiel.

 

Prospech a dochádzku žiaka posielame žiaka e-mailom

Prospech a dochádzka Vášho syna/dcéry, ako aj niektoré ďalšie informácie Vám môžu byť pravidelne zasielané e-mailom. Treba nám oznámiť Vašu  e-mailovú adresu. Aby sa zabránilo zneužitiu informácií, uveďte prosím v správe aj heslo, ktoré máte na prístup k internetovej žiackej knižke. Toto heslo bolo pri nástupe do školy pridelené každému žiakovi. Správy dostávajú všetci rodičia, ktorých mailovú adresu máme v databáze. Nefunkčné adresy boli z databázy vymazané.

Ak ste zabudli ste prihlasovacie meno príp. heslo pošlite svojho syna/dcéru do riaditeľne a bude mu oznámené.