Pozývame Vás na 3. ročník charitatívneho bazáru
 17. 12. 2013 v priestoroch OAPK

 Výťažok bude darovaný prostredníctvom nadácie Dobrý Anjel rodine osemnásťročného Lukáša, ktorému diagnostikovali rakovinu. Rodina prežíva ťažké chvíle ako po psychickej stránke súvisiacej s Lukášovým ochorením, tak i po finančnej, ktorá je veľmi nepriaznivá. Príjem 260 € zďaleka nepostačuje na zabezpečenie potrieb päťčlennej rodiny.
  
 Chceš sa zapojiť ?
 Pomôcť môžeš tým, že prinesieš veci, ktoré doma nepotrebuješ  a sú v dobrom stave. Veci môžeš priniesť od 09. 12.- 13. 12. 2013 do kabinetu p. Navarovej alebo do zborovne p. Kadárovej. Prispieť môžeš tak, že si kúpiš nejakú vec. Predávať sa bude za symbolické ceny. Veci, ktoré sa nepredajú budú vrátené naspäť.
  
 
Odkaz Dobrým Anjelom:
  „Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa dokážu podeliť, ktorí dokážu pomôcť a vcítiť sa do situácie ľudí v núdzi.“