Vyhodnotenie tried v súťaži o NAJVIANOČNEJŠIU TRIEDU...2013

Milí študenti,

vstupovali sme do vašich tried s očakávaním, preciťovali sme, pozreli aj popod lavice...to sú tie mínusové BODY.

Iste viete, že Vianoce - to je bázeň, očakávanie, radosť v príjemnom prostredí.

V niektorých triedach na nás padol chlad aj neporiadok, to nebolo to pravé, skôr naopak. Body sme prideľovali za výzdobu a poriadok v triede, veď Vianoce sú aj o tom...

1. M i e s t o: 4.C
Naozaj sa veľmi snažili a aj poupratovali, keď išlo o prvé miesto :-)  (30-2)


 

2. M i e s t o: 4.A
Menej poriadku :-(  trieda je veľmi pekná :-)  O máličko menej bodov- (30-3,5)

 

3. M i e s t o: 1.C. To je prekvapenie, prváci zabodovali a poriadok rozhodol :-)
(25,5-0,5)

 

Všetkým prajeme príjemné Vianoce a naj...naj...naj... rok 2014

P.S. Trieda 4.C pripravila vynikajúcu stužkovú slávnosť, tiež im patrí pochvala.