Kontakty

tel    033  642 3410

@    info@oapk.sk        >>

obálka    správa riaditeľovi    >>

notes    ďalšie údaje          >>

G     poloha školy         >>

QR   kontakty              >>

Opravné škúšky

Opravné skúšky (reparáty)
sa budú konať
30. 8. 2016 o 8.00 hod.
 

Opravný termín EČ a PFIČ MS 2016 bude dňa
6.9.2016  zo SJL
7.9.2016  z cudzieho jazyka

Harmonogram EČ a PFIČ

Prijímacie konanie   >>

Uvažujete o štúdiu na našej škole?

Pozývame vás na návštevu k nám. Dohodnite si mailom alebo telefonicky termín návštevy. Prevedieme vás po našej budove a odpovieme na vaše otázky.

OAPK patrí medzi najlepšie školy v kraji!

Podľa Inštitútu pre sociálne a ekonomické reformy INEKO sa naša škola umiestnila na 4. mieste zo 65 škôl BSK.

Študentské noviny OAPK

 

Oznamy rodičom

Ďakujeme za 2 % z daní
na podporu našej školy

Dochádzkový systém školy

Prospech a dochádzku mailom

Žiacka knižka
na webe


 Škola bez bariér


Pomáhame iným

Linky:

Dobrocaching

Bratislavský samosprávny kraj

Ministerstvo školstva SR

Centrálny informačný sysrtém školstva

Rebríčky škôl

Portál VS

Chráňme naše deti